Kultursamarbete


Kultursponsring är alltid ett strikt affärsmässigt avtal mellan två parter som frivilligt väljer att samarbeta utifrån ömsesidig nytta.

Det tredje resultatområdet.
Text om "The triple bottom line" av Mikael Richter


The tripple bottom line
Artikel ur morgondagens underättelser.

Morgondagens underrättelser ges ut av IKAROS Future AB - ett av Sveriges ledande konsultföretag inom omvärldsbevakning, trendanalys och scenarioarbete.

White-collar poets
Artikel ur The Independent, Sunday 15 Oct.


Intervju Med Mikael Richter om Näringslivssamarbete

Konstnärscentrums tidning 2004 02 12. 

Kommunikationism

- Vad kan konst tillföra reklam och vilka värden kan skapas, hur kan ett bra samarbete mellan konstnär och företag se ut?
Magisteruppsats VT-2002 Ekonomprogrammet, Marknadsakademien  
Magisterstudenter: Daniel Andersson Henric Byström Handledare:Professor,Pierre Guillet de Monthoux
magisteruppsatskonst(1).pdf


 
Samarbetspartners

Jio Möbler
Klaes Jansson AB
VANPÉE & CO
ERA
BIG FUN Broadcast & Media Innovation Group
meag  
Ramboden Sala
AvestaPolarit Stainless Tube AB
Umeå energi
Philips
ELFA
Westerstrand
Novex Novex
Hilti
Tibnor
Säve hyrmaskiner AB
Transmissionsleverantören AB
English Language Services ELS
Telamp
Sikta Urval
 

Finansiärer
Bidrag till Svensk Samtidskonst på postgiro 120 55 74 - 5 ur DN
En undersökning som företaget Eventum låtit göra 1999, 100 företag svarade på frågor om framtida sponsringsstrategi. 
 
"Myten om uppdelning av ´kreativa´ och ´kostymer´ är en charmerande artefakt från det förflutna." Citat av Leonard Cohen
Han har förstås fel, ingen kan ligga i badkaret och dricka vin som konstnärer/Mikael
 

Tack till:
Anders Mårtén, Albin "Glittermek" Karlsson. Niklas Hagelbeck, Thron Ullberg, Mats Barkell, Lars Viktor von Stedink, Kerstin, Jim Sundström, Christian Ågren, Robin Rosenkranz, Simon Häggblom, Per Sandén, Hans Holm, Seven Davidsson, Buster Delin, Lotta Zakrisson, Marcus Höök, Annika Eriksson, Bob Marley, Maceo Parker, Lars Krister Andersson, Jens Birgersson, Mike Banes, Magnus Karlsson, Oskar Thornell, Annika, Rasmus, Maria och Mamma.Teknisk konsultation: Bruno Tardat/Novex
 

   upp
< tillbaka