Fyra skissförslag till ljuskonst för Klippantunnel, Röda Sten, Göteborg:


Göteborg för tankarna till hav och frihet. Klippantunneln är dessutom en slags entré till kollektivverkstäderna, Röda Sten och den första kontakten med den fria horisonten bortom Älvsborgsbron. Detta har säkert påverkat utformningen av skissförslagen där de första två knyter an till vatten och dess föränderlighet och förslag 3 och 4 leker mer fritt med rummet och vår uppfattning av perspektiv. Hårda väggar blir böljande och taket lyfter med starkt vitt ljus från ovan. En strävan har varit att hela tunneln ska bli ljusare på ett kostnadseffektivt sätt och att de som använder tunneln ska bli på något bättre humör när de kommer ut på andra sidan; en tunnel att längta till.


Skissförslag till ljuskonst för Klippantunnel, Röda Sten, Göteborg:
1-
Amfibietunnel, LED Vattenspegelreflexer
2- Interferens, LED band/LED neon cirklar/ellipser
3- Formbar, Profilstrålkastare med gobos (ljusmallar) och optisk konst (Op-konst)
4- Kalejdoskop, Starkt ljus med målad kortsida svart vitt mönster reflekterande vitt och mattsvart.

Ovanstående förslag får ses som första utkast att genomföras var för sig eller att kombineras.

Bifogat:
3 st tunnelmodeller av förslag 2,3 och 4. skala 1:50
2 st LED ljus materialprov.
1 st Vattenspegelreflektor (OBS, denna bifogade skisslampa lyser med endast en femtedel av ljuset som är avsett för lamporna i tunneln)

Budget och tidsram
Samtliga förslag ryms inom budgeten och kan färdigställas till mars 2014
Tiden, ett år i offentlig miljö gör att allt måste vara dimensionerat för att fungera utan tillsyn samtidigt som budgeten inbjuder till en något mer tillfällig utställningslösning.
Några av förslagen är därför, under rubriken "Option", presenterade med en möjlighet att utöka konstverken till permanent offentlig konst.

 

 

1- Amfibietunnel,
LED Vattenspegelreflexer

Idé: Att få en känsla av att omslutas av ett annat medium när man passerar genom tunneln.

Material:
Bifogat finner ni en skiss av en vattenspeglingsreflektor med 10W LED-lampa . Till projiceringen i tunneln monterar vi ljusstarka 50W LED ljus LUX @ 3M. I skissreflektorn/ materialprovet sitter optik med 34 graders brännvidd. Om vi istället använder optik med 52 graders brännvidd så behövs det 4 st LED lampor för att projicera hela tunnelängden ska översållas med vattenspeglingar.
 
OBS: Prova med att lysa med Vattenspegelreflektorn på en vägg och tak som ligger nära och långt bort. Känslan av vatten är påtaglig.
Lamporna drar ca 70w styck och kan stå på konstant. Brinntiden på LED lamporna är 30,000 h    (7 års brinntid vid 12 h ljus / dygn, timerstyrt eller reglerat med ljuskänsligt relä).

Montering: 4 st LEDljus-projektorer monteras i taket över cykelbanan så att vattenspegeln täcker tunnelns motsatta sida och en delar av marken. Vi har även funderat på ett monteringsförslag där lamporna monteras en bit längre ner på väggen för att därifrån kunna projiecera även i taket. En väggmontering blir dock betydligt mer utsatt i det offentliga rummet. En fråga att ställa till väg och broexperter? Materialprovets lackade plåtlåda ska bytas ut emot en rejäl låda som monteras direkt emot betongtaket/väggen med expanderbult. Se bifogad skiss på nästa sida.

Kollage: Vattenspegelprojektion i Klippantunneln
Bild från tunneltest Värmdö 2014 01 26
Bild från tunneltest Värmdö 2014 01 26
Bild från tunneltest Värmdö 2014 01 26
Skiss stabil låda monteras dikt emot tak eller vägg    Foto från ljusvinkel test
Skiss monteringsförslag A och B                                                Materialprov: Vattenspeglingsprojektor 10W             
 
2- Interferens,
LED band/LED neon cirklar/ellipser
Idéskiss: Vattendroppar som möts

Idé: Konstverket består av två uppsättningar cirklar, eller ellipser, i olika storlekar, som möts och går i varandra. Bilden förändras när man betraktar ljusslingorna ifrån olik vinklar så att olika former bildas. Ellipserna/cirklarna är centrerade kring två ljuspunkter. Vackert både som stillbild och mjukt steglös dropp animation, se vidare under rubriken Option, nedan.
På: www.konst.org/rodasten där det finns en animation och en kortfilm som ligger till grund för detta skissförslag.

Material:
LED-stripsen läggs i permanentböjda opaka akryl profiler. Det kommer det att gå åt 20 - 90 meter LED-stripes per ring; förslagsvis den ljusstarkaste RGB Led-stripen som är kapslad för IP65. Stripen skall lödas till sin anslutningskabel för största kontaktsäkerhet.

Brinntid: LED brinntid 50 000 timmar ger 10 timmar ljus / dygn en total livslängd av 15 år vid full effekt. Effekt åtgång är mindre än 15W/m x 100m = 1500W ger Ljusstyrkan 300 lumen/meter det ger imponerande 30 000 lumen vitt ljus (3800Kelvin)   

Montering: De opaka LED rören har en ringa vikt och kan monteras dikt emot betongtaket eller på korta distanser i hållare med 4mm plugg i tak och vägg. 

Option: Ett styrsystem för konstant drift skulle möjliggöra ett ljusspel/ enkel animation som är inspirerad av rörelsen då två koncentriska vågsystem som möts. Diodljus går att dimmra upp och ner och på så sätt få en mjukare animation av vågrörelsen. En animation får ses som option som kräver en större budget men konstverket kan då dimensioneras för att bli permanent i tunneln.

 
Idéskiss tak/vägg cirklar


Klicka för filmklipp:
LED ljus materialprov
 
Modellfoto med väggellips:

 

3- Formbar,
Profilstrålkastare med "gobos"(ljusmallar) och optisk konst
(Op-konst)

Ide:
  en optisk ljusprojektion som leker med tunnelns rumslighet och perspektiv. Ljusmallarna är utbytbara och ger då möjligheten till att omforma rummets karaktär. Ljusprojektionen kan även riktas mer uppåt så att både taket och väggen på motsatt sida blir belysta.

OBS: I modellen har ficklampor med en stark ljusdiod använts. Dessa har ingen fokuserande lins och måste därför placeras en bit bakom ljusmallen, till skillnad från en gobo-projektor. Ficklamporna sätts på genom att vrida bakdelen försiktigt medurs.

Material: Montera 8 st spadade profilstrålkastare i taket över cykelbanan, måla motstående vägg ljusgrå/vit och sätta in egna etsade "ljusmallar" gobos - gjorda med inspiration från Op-konst. 

Ljusförslag: CHAUVET LFS5 profil/goboprojektor, LED 3000:- st 
Variabel zoom: 16 - 24 grader  Ger 8 st för att belysa 38m
Ljuskälla: 1 x 23W vit LED
Lux: 1990 Effektförbrukning: 56W
Om man istället använder en profilstrålkastare med metallhallogen ljus så blir den betydligt billigare och ljusstarkare, men med högre strömförbrukning och kortare brinntid.

Väggen målas vit/ljusgrå med betongfärg
Tunnelcollage av skissförslaget Formbar
 
Modellfoto

Förslag på ljusmallar som kan användas i projektorn. Dessa skulle göras unika till projektet.

 
Ljus projektion test CHAUVET LFS5 profil/goboprojektor, LED                          3000:- X 8 Variabel zoom: 16 - 24 grader  Ger 8st för att belysa 38m Spadpaket (4st)Gobohållare x 1 
Ljuskälla: 1 x 23W vit LED
Lux: 1990 Effektförbrukning: 56W
Tunnelcollage med profilstrålkastare med Op projektion

4- Kalejdoskop,
Starkt ljus på svart vitt mönster.

Idé:
Mönster på vägg i kombination med starkt vitt överljus. Det upprepade enkla grafiska mönstret ger känslan av en resa och förstärker perspektivet.
Material: Tunneln målas med vit betongfärg som sedan rollas med matt svart färg genom en schablon. Ljus:  Rektanglar/kvadrater i taket av lysrör med starkt vitt ljus av 4000 Kelvin.

Option: Den ljusa färgen skulle kunna vara vit M3 reflekterande färg (reflexfärg).
Lysrörsrektangel i tak
Kollage av skissförslaget Kalejdoskop
Modellfoto

 

Modellbilder

Modell 2 skala 1:50
Modell 3 och 4 skala 1:50

Vi kompletterar gärna med utförligare ritningar och materialspecifikationer.
 

Med förhoppning om ett fortsatt samarbete kring genomförandet av alla ljus-tunnel-projekt. 

 

För Konsten /Mikael Richter

 

 

 

 

 

Mikael Richter Konstnär:
Ulrikedalsvägen 18                                   
133 37 Saltsjöbaden                           
0708 303588                                             
08 303588

mikael@richter.se

 

Bilder och text tillhör Richterarkivet på Älgö konstlabb, och får publiceras fritt i samband med text om tunnelprojektet. Vid annan publicering och för högupplöst bildmaterial.kontakta Mikael Richter

Foto: Mikael Richter
 

 

[an error occurred while processing this directive] M