Projekt och utsmyckningar
 
Expedition Forsbacka
Släck
bakteriestammar Sculptura 02 Försoning
neonhus kraftledningsskulptur änglagunga Damer/Herrar Telefonkiosk

Kraftlednings-skulptur

Telefonkiosk

pusshållplats Cirkel i isen Glorior konstakademin Trafikskyltar Snor, rap & prutt
SM i snöskulptur Konst på tåg Reklam på konst Passagen Linköping Flaskpost

Wendelahebbe-
gymnasiet

 
 


Ej genomförda förslag och skisser
 
Hötorgsskraporna Tuppenparken motor
Ej använda skisser finns även under flera av de genomförda projekten.